DODÁVKY AUTOMATIZOVANÝCH VÝROBNÍCH LINEK A DOPRAVNÍCH TECHNOLOGIÍ | ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Odborná školení

„Naší specializací je návrh a realizace vzdělávacích kurzů “na míru” v oblasti využívání strojního parku a technologií, odpovídající nejnovějším trendům výuky.

Naše přednosti:

  • příprava a realizace vzdělávacích kurzů DLE POTŘEB A POŽADAVKŮ KLIENTA
  • příprava a realizace vzdělávacích kurzů i pro SPECIALIZOVANÁ ODVĚTVÍ, především potravinářského a dřevozpracujícího průmyslu
  • jasně a přehledně zpracované výstupy vč. návrhů řešení
  • dlouhodobá spolupráce s klienty
  • mlčenlivost o spolupráci – OCHRANA KNOW-HOW klienta

Všechna školení připravujeme tak, aby plně odpovídala požadavkům a potřebám Vaší společnosti. Obsahová náplň každého vzdělávacího kurzu je připravována tzv. “na míru”. Školení probíhají interaktivně, s důrazem na individuální přístup a podnícení maximální aktivity jednotlivce. Jsou orientována převážně prakticky – na využitelnost získaných dovedností účastníků ve firemní praxi.“

 

Každé tržní odvětví má svá specifika – řeší odlišné problémy, má odlišné požadavky na rozvoj lidských zdrojů.

Každý však potřebuje zajistit vzdělání svých zaměstnanců!